Het Gilde

In 1992 werd het Nederlands Legkaartologen Gilde opgericht door een aantal verzamelaars van antieke en oude legpuzzels. Natuurlijk een wat vreemd aandoende naam, maar het is min of meer een vertaling van het Engelse woord Dissectologist. Een woordgrapje: een dissectologist bestudeert (logist) wat uit elkaar genomen is (dissection) en door het bestuderen kan er weer een geheel van worden gemaakt: een legpuzzel. Een legpuzzel werd vroeger een legkaart genoemd en vandaar het Nederlandse legkaartoloog. Ook een woordgrapje, met een knipoog naar het Engels.

In juni 2008 is de naam gewijzigd in Nederlands Legpuzzel Gilde. Daarmee wordt aangegeven dat het niet meer uitsluitend gaat om antieke legpuzzels in historisch perspectief, maar ook om hedendaagse, gewone en bijzondere legpuzzels.

Lidmaatschap:

De contributie bedraagt 15,00 Euro per kalenderjaar. Voor dat bedrag ontvangt u 3x het blad GildeStukjes en kunt u de twee clubdagen bezoeken, die meestal plaatsvinden op een zaterdag in maart en een zondag in september

Eens in de twee jaar wordt er een ledenlijst bij het clubblad gevoegd

Om u aan te melden als lid stuurt u een email naar info@legpuzzelgilde.nl met daarin uw naam en adresgegevens of u stuurt een briefje naar onderstaand adres

Correspondentieadres:

Nederlands Legpuzzel Gilde
Diepenbrockweg 2
2402 EA Alphen aan den Rijn